Напруженість магнітного поля : нескінченній прямій дріт

$$H = \frac{I}{2\cdot \pi\cdot r}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =