Момент однорідного магнітного поля

$$p_{m} = I\cdot S$$
Вичислити   Відомо, що:
      =