Максимальний момент магнітного поля

$$M_{max} = BIS$$
Вичислити   Відомо, що:
      =