Магнітний потік

$$\Phi = BS$$
Вичислити   Відомо, що:
      =