Магнітний потік і кут

$$\Phi = BS\cdot cos(a)$$
Вичислити   Відомо, що:
      =