Магнітне поле прямолінійного провідника кінцевої довжини із струмом

$$B = \frac{\mu\cdot \mu0\cdot I\cdot (cos(a_1)+cos(a_2))}{4\cdot \pi\cdot r}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =