Магнітна індукція

$$M = ISB\cdot sin(a)$$
Вичислити   Відомо, що:
      =