Магнітна сила між паралельними провідниками

$$F = \frac{2\cdot 10^{(-7)}\cdot \mu\cdot I1\cdot I2\cdot l}{r}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =