Загальний час руху тіла, кинутого під кутом до горизонту

t = 2 v0 * sin(α)/g
Вичислити   Відомо, що:
      =