Висота підйому тіла, кинутого під кутом до горизонту

y = v0* t * sin(α) - gt^2/2
Вичислити   Відомо, що:
      =