Вертикальна швидкість тіла, кинутого під кутом до горизонту

v_y = v0 * sin(α) - gt
Вичислити   Відомо, що:
      =