Фотоефект: закон збереження енергії

h ν = A + m v^2 / 2
Вичислити   Відомо, що:
      =