Зрушення(зміщення) світла при перетині пластини

$$b = \frac{d\cdot sin(\alpha-\gamma)}{cos(\gamma)}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =