Заломлення світла в призмі: кут відхилення

$$\delta = \alpha_1+\gamma_2-\phi$$
Вичислити   Відомо, що:
      =