Заломлення світла в призмі: кут відхилення

$$\delta = \phi\cdot (n-1)$$
Вичислити   Відомо, що:
      =