Заломлення світла в призмі: кут відхилення

δ = φ(n - 1)
Вичислити   Відомо, що:
      =