Відносний показник заломлення

n = n2 / n1
Вичислити   Відомо, що:
      =