Відносний показник заломлення

$$n = \frac{n2}{n1}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =