Відносний показник заломлення

$$n = \frac{v_1}{v_2}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =