Відносний показник заломлення

n = v1 / v2
Вичислити   Відомо, що:
      =