Увігнуте сферичне дзеркало: фокусна відстань

$$F = \frac{R}{2}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =