Повне відображення

sin(α) = 1 / n
Вичислити   Відомо, що:
      =