Формула тонкої лінзи

$$\frac{1}{F} = (\frac{n1}{n2}-1)\cdot (\frac{1}{R1}+\frac{1}{R2})$$
Вичислити   Відомо, що:
      =