Абсолютний показник заломлення

n = c / v
Вичислити   Відомо, що:
      =