Абсолютний показник заломлення

$$n = \frac{c}{v}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =