Інтерференція світла в тонких плівках: умова мінімуму

$$2\cdot h\cdot n\cdot cos(\beta) = k\cdot \lambda$$
Вичислити   Відомо, що:
      =