Інтерференція світла в тонких плівках: умова мінімуму

2h n cos(β) = k  λ
Вичислити   Відомо, що:
      =