Інтерференція світла в тонких плівках: умова максимуму

2h n cos(β) = (2k+1) * λ/2
Вичислити   Відомо, що:
      =