Інтерференція світла в тонких плівках: умова максимуму

$$2\cdot h\cdot n\cdot cos(\beta) = \frac{(2\cdot k+1)\cdot \lambda}{2}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =