Різниця ходу двох когерентних хвиль

$$\Delta_{d} = d2-d1$$
Вичислити   Відомо, що:
      =