Різниця ходу двох когерентних хвиль : мінімум інтерференції

$$\Delta_{d} = \frac{(2\cdot k+1)\cdot \lambda}{2}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =