Різниця ходу двох когерентних хвиль : максимум інтерференції

$$\Delta_{d} = k\cdot \lambda$$
Вичислити   Відомо, що:
      =