Період коливального контура(формула Томсона)

T = 2 π * saknis(L*C)
Вичислити   Відомо, що:
      =