Період коливального контура(формула Томсона)

$$T = 2\cdot \pi\cdot \sqrt {L\cdot C}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =