Коливальний контур: заряд

$$q = -q_{mcos}\cdot (\omega\cdot t)$$
Вичислити   Відомо, що:
      =