Циклічна частота коливального контура

$$\omega = \frac{1}{\sqrt {L\cdot C}}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =