Частота коливального контура

ν = 1 / /2 / π / saknis(L*C)
Вичислити   Відомо, що:
      =