Частота коливального контура

$$\nu = \frac{1}{2\cdot \pi\cdot \sqrt {L\cdot C}}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =