Швидкість електромагнітної хвилі

$$v = \frac{c}{\sqrt {\varepsilon\cdot \mu}}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =