Об'ємна(просторова) густина електромагнітної хвилі

$$\omega = \frac{E\cdot B}{v\cdot \varepsilon0\cdot \mu0}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =