Об'ємна(просторова) густина електромагнітної хвилі

ω = E*B / (v*ε0*μ0)
Вичислити   Відомо, що:
      =