Довжина електромагнітної хвилі

$$\lambda = c\cdot T$$
Вичислити   Відомо, що:
      =