Довжина електромагнітної хвилі

$$\lambda = \frac{v}{\nu}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =