Індуктивна електрорушійна сила(ЕРС) в прямолінійному провіднику, що рухається в полі

$$E = v\cdot B\cdot l\cdot sin(a)$$
Вичислити   Відомо, що:
      =