Індуктивна електрорушійна сила(ЕРС)

$$E = \frac{\Phi\cdot N}{t}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =