Магнітний потік і індуктивність

$$\Phi = L\cdot I$$
Вичислити   Відомо, що:
      =