Енергія магнітного поля соленоїда

$$W = \frac{B^{2}\cdot V}{2\cdot \mu\cdot \mu0}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =