Енергія магнітного поля соленоїда

$$W = \frac{\mu\cdot \mu0\cdot H^{2}\cdot S\cdot l}{2}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =