Електрорушійна сила самоіндукції

$$E = \frac{L\cdot I}{t}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =