Середня швидкість дрейфу електронів

v_vid = e E t / (2m)
Вичислити   Відомо, що:
      =