Інертність, маса, прискорення

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{m_2}{m_1}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =