Третій закон Кеплера

$$\frac{T_1^{2}}{T_2^{2}} = \frac{a_1^{3}}{a_2^{3}}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =