Сила тертя

$$F_{tr} = \mu\cdot N$$
Вичислити   Відомо, що:
      =