Сила, маса, прискорення

$$F = m\cdot a$$
Вичислити   Відомо, що:
      =