Кінетична енергія тіла, що обертається

$$W_{k} = \frac{J\cdot \omega^{2}}{2}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =