Друга космічна швидкість(подолання гравітації)

$$v = \sqrt {2\cdot g\cdot R}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =