Час гальмування

$$t = \frac{v}{\mu}\cdot g$$
Вичислити   Відомо, що:
      =