Статика

Момент сили, важіль
M = Fd
Вичислити Відомо, що:

Плече сили
d = r sin(a)
Вичислити Відомо, що:

Правило важеля
F1/F2 = d2/d1
Вичислити Відомо, що:

Момент інерції тіла обертання
J = mr^2
Вичислити Відомо, що:

Тиск
p = F / S
Вичислити Відомо, що: