Теплові явища

Абсолютна температура
T = t + 273
Вичислити Відомо, що:

Температура фаренгейта
F = 32 + 1.8 C
Вичислити Відомо, що:

Кількість тепла(теплоти)
Q = cm(T_2 - T_1)
Вичислити Відомо, що:

Горіння палива
Q = qm
Вичислити Відомо, що:

Теплота плавлення
Q = λ m
Вичислити Відомо, що:

Випаровування і кількість тепла
Q = L m
Вичислити Відомо, що: